behandlinger

info om fysioterapi & behandling

Vigtigheden Af Fysioterapi

I min dagligdag er det for mig vigtigt at benytte manuelle teknikker, henholdsvis i undersøgende og behandlende øjemed på lige linje med alle andre undersøgelser og behandlingsmetoder. Der opnås uvurderlig information om problematikken, hvilket højner behandlingsresultaterne samt sikrer en kvalitativ og fremadrettet progression i behandlingsforløbet. 

 

Fysioterapi har en vigtig samfundsmæssig værdi

Ved funktionsforbedring og smertelindring kan den erhvervsaktive fastholdes i sit erhverv eller for den sags skyld den studerende. Den ældre kan i længere tid blive i sit eget hjem og bevare selvstændige funktioner samt udføre dagligdags aktiviteter. For den kroniske smertepatient er det muligt at opnå en generel bedring af livskvaliteten.

Smerter og nedsatte funktioner som følge af operation kan reduceres og afhjælpes hurtigere ved fysioterapeutisk genoptræning. Smertestillende medicin kan ofte ved fysioterapeutisk behandling reduceres væsentlig.

Behandlinger

Manuel vævsbehandling, udspænding af stramme muskler, ledmobilisering; Dvs. genskabe og normalisere funktion og glidning af aktuelle led (ofte en behandling der foretages i forbindelse med en ”kold skulder”)

Udspændingsøvelser til daglig hjemme-brug, som er med til at vedligeholde opnåede resultater i den igangværende behandling. 

Ledmanipulation og ledmobilisering. Mobiliseringen og manipulationen er baseret på ostopati, hvilket primært er en skånsom led-korrektion af facet-leddene i rygradens hvirvler i samarbejde med den muskulatur, som hæfter på pågældende led og som er hovedansvarlig for at leddet sidder korrekt.

Holdningsanalyse. Ganganalyse. Genoptræning. Ultralydsbehandling. Laserterapi.

Hjemmebehandling kan tilbydes. 
Primært i Indre By.

Behandlingsforløbet

Først og fremmest optages en anamnese. Din egen sygehistorie. Hvilke smerter du oplever og hvor i kroppen du oplever disse smerter.
Dernæst er det vigtigt at finde frem til, hvordan lidelsen er opstået og hvor længe tilstanden har stået på.
Du bliver desuden spurgt ind til andre lidelser omhandlende hele din generelle sygehistorie.

Der foretages en række undersøgelser omhandlende det aktuelle problem for at finde frem til, hvorledes lidelsen hæmmer dig i hverdagen og hvorledes funktionen er i det aktuelle problem-område. Vi finder frem til en behandling, der kan afhjælpe eller muligvis helt fjerne smerterne. Er lidelsen betinget af en adfærd, der skaber og vedligeholder smerterne, prøver vi i samarbejde at finde andre/nye måder at udføre de samme ting på. Mange problematikker kan ligeledes have sit udgangspunkt i vores daglige vaner. Den måde vi arbejder på, slapper af på, træner på eller sover på.

Til slut bliver du instrueret i daglige udspændings-øvelser eller andre øvelser som vil supplere behandlingen fremadrettet.