Praktisk information

vigtig viden inden behandling

Praktisk Information

Til behandlingen skal der medbringes sundhedskort. Der skal desuden medbringes et rent lagen, håndklæde eller lign. til briksen eller man kan vælge at købe et engangslagen til kr. 20,00. Medbragte lagner kan ikke længere opbevares i klinikken pga. den igangværende sundhedskrise. 

Der gives 40% tilskud til egenbetaling, såfremt man har fået en henvisning fra lægen. Ligeledes ydes der tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark”,  hvis er man er medlem.

Manglede Afbud

Afbud skal meddeles dagen før behandlingen og senest kl. 08.00 samme dag. Dette foregår på tlf: 33933666 / 23339461 eller på mail@stroegets-fysioterapi.dk Manglende afbud medfører et betalingsgebyr på kr. 286,53Betaling: Efter hver endt behandling. Der kan benyttes div. betalingskort eller kontant betaling. Mobil Pay modtages ikke. Div. sundhedsforsikringer afregnes efter endt behandlingsforløb med forsikringsselskabet

Behandling efter kl. 16.00 er pålagt et gebyr på kr. 30,00. Gebyret er egenbetaling.

Der gøres opmærksom på, at alle personfølsomme data er fuldt beskyttet via ClinicCare Kliniksystemer/Novolog ifølge gældende lovgivning for GDPR, Persondataforordningen. Der gøres opmærksom på, at der i tilfælde af utilsigtede hændelser kan rettes henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed på tlf: 72286600 eller på mail: stps@stps.dk Der gøres ligeledes opmærksom på, at der ved eventuelle klager, skal rettes henvendelse til Styrelsen for Patientklager på tlf: 72330500 og/eller benytte det digitale klageskema, som findes på borger.dk